Floristi meistrikursus / esmaspäeva õhtuti

26.02.2024-11.02.2025

Kursuse algus: 26.02.2024
Kursuse lõpp: 11.02.2025
Õppetöö toimub esmaspäeva õhtuti kell 17.30-20.15.

Õppekava koostades on kavandatud, et õpilane omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud tööks floristina ning eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.
Koolis omandatakse teoreetilisi ja praktilisi teadmisi ning kogemusi erinevate lilleseadestiilide alal, õpitakse erinevaid lilleseade tehnikaid ning käsitletakse ruumikujunduse võimalusi taimmaterjali abil.
Õpitakse tehnilisi töövõtteid tööks lillekaupluses.

Lilleseadja-floristi MEISTRIKURSUSE õppekava on koostatud neile, kes soovivad saada tunnistusega lilleseadja-floristiks või arendada endas loovaid oskusi ning tegeleda lilledega iseenda rõõmuks.

MEISTRIKURSUSE EESMÄRK
* väärtustada floristika eriala, arendada kutseoskusi kaugemaid eesmärke silmas pidades, lähtudes elukestva õppe põhimõtetest;
* osata tööohutust järgides planeerida, teostada, hinnata ja arendada oma tööd ilutaimede kasvatamisel ja hooldamisel suhtudes austusega looduskeskkonda;
* rakendada kompositsiooni ja disaini põhimõtteid oma kutsetöös
* kujundada ja dekoreerida ruume, kasutades nii taimmatejali kui ka muid materjale; orienteeruda kvaliteetsele töötulemusele
* teenindada kliente lähtuvalt teeninduse heast tavast

Mida õpitakse?
* Taimetundmine ja botaanika
* Lõikelillede säilitamine ja toataimede hooldus
* Värvusteooria
* Kompositsiooniõpetus
* Lauaseaded
* Pulmafloristika
* Kimbud (erinevad stiilid ja tehnikad)
* Tavanditööd (leinakimbud ja pärjad)
* Floristika ja ruumikujundus
* Lillekaupluse kujundamine
* Praktikumid, analüüsid, arvestused
* Kursus sisaldab praktikatunde lillekaupluses

Maht:
144 tundi + iseseisev töö

Õppekava rakendamine:
Statsionaarne õppevorm

Nõuded õpingute alustamiseks:
Õppima võib asuda põhiharidusega isik

Nõuded õpingute lõpetamiseks:
Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on osalenud vähemalt 70% loengutest ning esitanud lõputööd ning sooritanud lõpueksamid. Kursus lõpeb tunnistusega.

Kursuse juhendaja:
Inno Joonas

Õpetajad:
Meeli Eelmaa – florist, lilleseadeõpetaja
Inno Joonas – pikaajalise kogemusega florist
Anneli Joonas – kompositsiooni- ja värvusõpetuse õpetaja
Heli Läänmäe – florist, lilleseadeõpetaja
Pille Järvela – botaanika ja taimetundmise õpetaja
Svetlana Baltina – florist, lilleseadeõpetaja
Jelena Tapner – florist, lilleseadeõpetaja
Õppetöö toimub:
Tallinna kesklinnas aadressil Rävala 8, Tallinn. 6. korrus, ruum 611

Kursuse õppetasu:
1599.- (soodus õppetasu 1299.- registreerides kuni 15.12.2023)
Sisaldab EV käibemaksu.
Õppetasu makstakse väljastatud arve alusel, pangaülekande teel.
Õppetasu sisaldab digitaalseid õppematerjale ja tehnilisi (traadid, teibid, liimid, paelad, nöörid, liimipüstolid, plastvaht) vahendeid. Koolil on olemas ka mahukas õppekirjandus kohapeal kasutamiseks.
Õppetasu võib tasuda osadena, vastavalt kursuslase ja õppeasutuse vahelisele lepingule.

Lisainformatsioon

tel: 620 7676
e-mail: info@floristikakool.ee