Lille – ja taimeseade praktiline kursus

30.07-1.08.2021

Koolituse sihtgrupiks on õppija, kes huvitub kaasaaegsest lilleseadest ja selle stiilidest, seadete ja kimpude valmistamise tehnikast, värvusõpetusest ja kompositsioonist seadete loomisel.

Koolituse tulemusel saab õppija praktilised teadmised looduslike materjalide praktilisest kasutamist lilleseadetes.

Kursuse algus: 30.07.2021
Kursuse lõpp: 01.08.2021


KURSUSE EESMÄRK

Väärtustada floristika eriala, arendada kutseoskusi kaugemaid eesmärke silmas pidades, lähtudes elukestva õppe põhimõtetest;
Õppida tundma ja kasutama loodusmaterjale.

Toimuva kursuse raames õpetatakse tegema nii traditsioonilist kui ka trendikat ja modernsemat lillekimpe ja seadeid.

Kursuse teemad:

Spiraalkimp kõrtes
Taimevaip
Lillepärg
Vegetatiivne disain
Suuremahulised aiakaunistused

Kursuse maht: 24 ak tundi

Nõuded õpingute alustamiseks:
Õppima võib asuda põhiharidusega isik

Nõuded õpingute lõpetamiseks:
Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on osalenud vähemalt 80% praktilistes töödes ja loengutes.

Kursuse tasu : 190.- (sisaldab käibemaksu)

Õpiväljundid:

Õppija määratleb ja valib erinevaid taimmaterjale ja tehnilisi abivanendeid
Tunneb nõudeid seadetele ja valmistab lähtuvalt materjalist erineva asetusviisi ja disainiga lauaseadeid, ennekõike loodusmaterjalist.
Valmistab erineva looduslikke asetusviisi ja disainiga kimpe
Õppija lähtub taimmaterjali valikul kompositsiooni loomise põhiprintsiipidest
Oskab praktiliselt kasutada looduslikku materjali.

Õpperühma suurus : 20 inimest

Õpetajad:
Meeli Eelmaa – florist, lilleseadeõpetaja
Inno Joonas – pikaajalise kogemusega florist

Õppetöö toimub:
Tallinna kesklinnas aadressil Rävala 8 Tallinn

Lisainformatsioon

tel: 620 7676
e-mail: info@floristikakool.ee